EnglishlogoKrzywe zapominania

Wskazówki i rady

Ucz się regularnie

Używaj FullRecall regularnie, najlepiej każdego dnia, przynajmniej po kilka minut. Regularna nauka popłaca.

Bądź rzetelny podczas powtórek

Nawet jeśli pamiętasz jakiś fakt dobrze, dobrze jest spędzić choć kilka sekund myśląc o nim (najlepiej myśleć o jakimś barwnym skojarzeniu, które wzmocni ślad pamięciowy).

Bądź wytrwały

Po jakimś czasie od zaczęcia nauki (często ok. miesiąca), możesz mieć uczucie, że wcale nie uczysz się wiele. Możesz nawet mieć wrażenie, że ciężko nauczyć się czegokolwiek z FullRecall – masz wiele powtórek, przy których są trudności z przypomnieniem sobie materiału. Pamiętaj, że FullRecall nie przypomina tego co pamiętamy dobrze, lecz to co jest już bliskie zapomnienia, a więc trudne do przypomnienia sobie! A więc z FullRecall powtarzamy tylko te najtrudniejsze jednostki wiedzy (i możemy mieć przez to uczucie, że szybko zapominamy). Pamiętaj, że w Twoim procesie nauki jest zwykle wiele jednostek, które pamiętasz dobrze – one nie są prezentowane, aby nie marnować Twojego czasu.

Utrzymuj pytania i odpowiedzi krótkie i proste jak to możliwe

Za każdym razem, gdy będziesz mieć powtórkę danej jednostki wiedzy, a będziesz mieć wiele takich powtórek, będziesz czytać pytanie i odpowiedź. A więc, im krótsze pytanie-i-odpowiedź, tym mniej czasu zmarnujesz na nie (należy spędzać pewien czas nad każdą jednostką wiedzy, ale idealnie: należy wtedy myśleć o odpowiedzi – to wzmacnia jej zapamiętanie).

Wybieraj rozsądnie to co warto zapamiętać

Nie każda informacja jest warta trzymania w pamięci, nawet jeśli możemy zapamiętać więcej informacji dzięki FullRecall relatywnie niskim nakładem czasowym. Wiele informacji może spokojnie zostać w notesie, książce, lub na www – dlatego, że jest pewien koszt utrzymania każdej informacji w pamięci (czas spędzony na powtórki, nawet jeśli te powtórki są wyznaczone na optymalne dni; a także "interferencja" z innymi informacjami) i dla niektórych informacji (których rzadko będziemy potrzebować) inwestycja poświęcona zapamiętaniu do własnej pamięci się nie opłaca. Dla rzadko potrzebnych informacji, do których "czas dostępu" nie jest istotny, lepszą inwestycją może być zapisanie ich np. w notesie. Decydujmy mądrze o tym co warto nam zapamiętać przewidując co może nam okazać się faktycznie przydatne. Ocena tego co warto nam pamiętać i priorytety w nauce mogą nam się zmieniać z czasem – nie wahajmy się usuwać ze swojej bazy nauki informacji, które już uważamy za nie warte trzymania w pamięci. Z drugiej strony, im dłużej coś już pamiętamy, tym relatywnie mniejszy nakład czasowy jest potrzebny, aby to utrzymać w pamięci (a wyznaczone powtórki są coraz rzadsze, nawet raz na kilka lat): to na samym początku nauki danej informacji płacimy największą cenę – tj. spędzamy najwięcej czasu, aby "wprowadzić" dane informacje do naszej pamięci na dłużej.

Inne wskazówki


© 2003-2023 D.C.