EnglishlogoKrzywe zapominania

Częste pytania

Jak efektywna jest nauka z FullRecall?

Jest efektywniejsza niż nauka bez użycia programu, szczególnie gdy wiedzę można przełożyć na format pytań-odpowiedzi. Największa oszczędność czasu wychodzi w dłuższym okresie nauki i gdy osoba regularnie przerabia wyznaczone powtórki.

Dzięki FullRecall optymalizujemy nasz czas spędzany na zapamiętywanie informacji, aby pamiętać maksimum wiedzy przy minimum spędzonego czasu.

FullRecall nie jest jednak panaceum na problemy z nauką. Pomaga tylko w zapamiętywaniu wiedzy, nie w zrozumieniu. Jeśli mamy częsty kontakt z materiałem, którego się uczymy, to program nie pomoże rewelacyjnie w zapamiętaniu tego materiału – wciąż jednak może być pomocny dzięki wymuszaniu aktywnych powtórek i zapewnianiu, że mamy informacje w naszej pamięci.

Program optymalizuje czas spędzony na zapamiętywanie, ale wysiłek mentalny wkładany w zapamiętanie wciąż jest sednem nauki, FullRecall nie zapamięta niczego za nas.
Czyli, cudów nie ma. To tylko optymalizacja, jednak całkiem dobra gdy przychodzi zapamiętać sporą ilość wiedzy, która może być reprezentowana w postaci pytań-odpowiedzi.

Pytania techniczne

Czy jest bezpiecznym skopiować bazę danych FullRecall do/z Windows z/do Linuksa lub innych systemów operacyjnych?

Tak. Wszystkie wersje są ze sobą w pełni komatybilne jeśli chodzi o pliki bazy nauki.

Kiedy trenowana jest sieć neuronowa?

Przy powtórkach, korzystając z krótkiego czasu (około 200 milisekund, zależnie od wersji, stanu naładowania ew. baterii, itp.) tuż po prezentacji pytania lub odpowiedzi.

Czy FullRecall w wersji PC wspiera multimedia? (obrazy, dźwięki)

W najnowszych wersjach, tak. Obsługą dźwięku w systemach Linux i MacOSX zajmuje się jednak osobna aplikacja (wybrana przez użytkownika, np. mplayer.exe)

W miejscu niektórych znaków są kwadraty. Co jest nie tak?

Ustawiona czcionka nie pokrywa danego znaku. Wybierz, proszę (w menu Opcje→Czcionki), czcionkę (dla pytania i odpowiedzi), które pokrywają zakres znaków, które używasz. Jeśli inna aplikacja wyświetla prawidłowo dane znaki: spróbuj sprawdzić jakiego fontu używa dana aplikacja i taki sam ustawić w FullRecall. W systemie Windows znajdziesz czcionkę Lucida Sans Unicode, która pokrywa dużą część znaków i wygląda ładnie. Inne uniwersalne fonty (nie są dostępne domyślnie w Windows) to Code2000, Cyberbit, Arial Unicode MS (dostępna w pakietem MS Office 20002 (XP) lub 2003). W systemie Windows wystarczy przeciągnąć nowe fonty (np. ściągnięte z Internetu) do otwartego okna Fonty z Panelu Sterowania, w systemie Linux wystarczy zwykle przekopiować fonty *.ttf do katalogu ~/.fonts/, po tym zabiegu powinny być dostępne w FullRecall, w menu Opcje→Czcionki.

Znaki CJK (Chiński/Japoński/Koreański) są odwrócone o 90 stopni, co mogę z tym zrobić?

Należy, w Opcje→Czcionki, wybrać i zatwierdzić fonty o tej samej nazwie, które już są ustawione, lecz bez znaku @ na początku nazwy fontu.

Czy można wystartować FullRecall z konkretną (inną niż ostatnio używana) bazą nauki?

Tak, korzystając z parametru -d. Np. fullrecall.exe -d c:\sciezka-do-bazy-nauki\.

Po aktualizacji z wersji 1.0.x [lub 1.1.x] do najnowszej, nie mam teraz polskich znaków.

Wersje FullRecall 1.0.x i 1.1.x używały innego kodowania polskich znaków niż nowsze wersje 1.2.x, 1.3.x, itd.. Należy przekonwertować bazę nauki na Unicode UTF-8.

Instrukcja jak można to zrobić:

  1. W pasku tytułowym (na samej górze programu) jest podana ścieżka do bazy nauki, należy ją zapamiętać/zapisać.
  2. Wyłączyć FullRecall.
  3. Zrobić (na wszelki wypadek) kopię zapasową całego katalogu z punktu 1)
  4. Otworzyć plik elements.xml w jakimś programie, który umożliwi konwersje kodowania polskich znaków (w pakiecie MS Office "Word" powinien sobie poradzić, w innych pakietach biurowych, np. OpenOffice, też edytor tekstu powinien, przy zapisywaniu, mieć wybór kodowania znaków). Word pyta jakie ma być kodowanie znaków po wybraniu pliku do zapisania i wciśnięciu "Zapisz". (Być może trzeba będzie zmienić nazwę elements.xml na elements.txt przed otwarciem w danym programie, jeśli program nie będzie chciał poprawnie otworzyć pliku .xml) Jeśli będzie problem z konwersją: można wysłać mi plik elements.xml, a odeśle już przekonwertowany na UTF-8.
  5. Plik elements.xml przekonwertowany innym programem na kodowanie UTF-8 należy zapisać w katalogu z punktu 1), tzn. nadpisać stary plik.

To wszystko – po uruchomieniu programu powinny być już poprawne polskie znaki.

Mam problem z uruchomieniem FullRecall w systemie Windows 98 (lub Me).

Działanie pod MS Windows 98 oraz Windows Me (Millennium Edition) wymaga zainstalowanego, w Windows 98/Me, "Microsoft Layer for Unicode on Windows 95, 98, and Me Systems". W praktyce sprowadza się do ściągnięcia pliku unicows.exe ze strony Microsoftu, następnie, po wypakowaniu zawartości, należy przekopiować plik "unicows.dll" (i tylko ten plik jest wymagany) do katalogu C:\Windows\System\
Ewentualnie, zamiast kopiować do katalogu C:\Windows\System\, plik unicows.dll może znajdować się w tym samym katalogu co fullrecall.exe
System Windows 95 nie jest wspierany, nawet z w/w dodatkiem.

Na czym polega sklejanie elementów?

Elementy mogą być sklejone "mocno" lub "lekko". Sklejenie "mocne" elementu A do elementu B powoduje, że kiedykolwiek element A jest wywołany do planowej powtórki, tuż po nim zaprezentowany będzie do powtórki element B (niezależnie od tego kiedy byłaby planowa powtórka elementu B, nawet jeśli w innych okolicznościach element B nie byłby dzisiaj wcale powtórzony).
"Lekkie sklejenie" elementu A do elementu B działa analogicznie, z tym że powtórka elementu B nie ma miejsca jeśli planowa powtórka elementu B byłaby dalej niż najbliższe 10 dni. Elementy można sklejać "przeciągając" jeden na drugi w "Menedżerze wiedzy" dostępnym w menu "Plik".

Mam problem z opcją "Limituj liczbę powtórek na dzień": wpisuję liczbę 60, ale w kolejnych dniach tych powtórek jest więcej (w harmonogranie jest ponad 200).

Ten limit to tzw. "miękki limit": FullRecall stara się, aby powtórek przypadających na jeden dzień było nie więcej niż ustalony limit (starając się przesunąć mniej ważne powtórki na dni późniejsze), ale nie gwarantuje, że faktycznie będzie ich nie więcej niż ustawiony limit.

Ustalony limit powoduje, że w momencie włączenia FullRecall powtórki na dzisiaj (jeśli ich liczba nie mieści się w ustalonym limicie) są (w miarę możliwości/sensowności wydłużenia czasu do powtórki) przesuwane na dni następne, aby spróbować zmieścić się w limicie. Tzn. opcja "Limituj..." działa krótkowzrocznie: ratując sytuację dziś i nie rozpatrując przyszłych dni. Wpływ na przyszłe dni oczywiście jest (potencjalnie negatywny): zwiększa się liczba elementów do powtórzenia w przyszłych dniach. Inaczej działać nie może, bo wyznaczone powtórki nie znikają, ale są "przepychane" na przyszłość. Rozwiązanie to jest pomocne tylko na doraźne problemy z dużą ilością powtórek (np. po powrocie z wakacji, czy z chwilowym natlokiem wyznaczonych powtórek po wprowadzeniu dużej liczby elementów do procesu nauki w któtkim okresie czasu).

Okno "Harmonogram" pokazuje ile dokładnie jest wyznaczonych powtórek na dany dzień i nie uwzględnia tego, że być może danego dnia sytuację zmieni ustawiony limit.

Czy można ograniczyć powtórki do konkretnej kategorii?

Tak. Należy przycisnąć "Nauka" prawym przyciskiem myszki: pokaże się dialog z listą kategorii, w którym można zaznaczyć te, które będą aktywne – tzn. powtórki będą prezentowane tylko z zaznaczonych kategorii. W celu wybrania więcej niż jednej kategorii, należy przytrzymać klawisz "Alt" na klawiaturze zaznaczając kolejne kategorie.

Jak zaktualizować program do nowszej wersji?

Wystarczy nadpisać starszą wersje nowszą. W przypadku wersji dla Windows, najłatwiej pobrać wersje z instalatorem i ją zainstalować (bez odinstalowywania poprzedniej wersji, co by skasowało ustawienia): automatycznie nadpisany zostanie plik fullrecall.exe a pliki ustawień i bazy nauki nie zostaną naruszone.

Wciąż masz pytanie? dawid@fullrecall.com

© 2003-2023 D.C.