EnglishlogoKrzywe zapominania

Instrukcja użytkownika programu FullRecall

Informacje są przechowywane w FullRecall w formie pytań i odpowiedzi. Prosty fakt (pytanie-i-odpowiedź) nazywamy jednostką lub elementem wiedzy. Pytanie nie musi być pytaniem w sensie gramatycznym, ale zawsze jest czymś co ma na celu przywołanie konkretnej informacji z pamięci.

Zwykle – o ile nie użyjesz bazy z pytaniami-odpowiedziami stworzonej przez kogoś innego – to Ty tworzysz bazę nauki, tzn. dodajesz nowe pary pytań-odpowiedzi do istniejącej bazy nauki. Ma to trzy zalety:

  1. wpisujesz to czego rzeczywiście nie pamiętasz i to co jest dla Ciebie istotne do zapamiętania
  2. wpisujesz elementy w tak sformułowany sposób jaki jest dla Ciebie jasny;
  3. wpisując jednostki również się uczysz: sformułowanie dobrego pytania (tzn. krótkiego, jednoznacznego i wymagającego krótkiej odpowiedzi) do zadanego faktu wymaga wysiłku, który nie pójdzie na marne.

Cokolwiek chcesz zapamiętać: pomyśl o pytaniu i odpowiedzi stosownej do tej informacji i wpisz je do FullRecall. FullRecall będzie dbać o to, abyś to pamiętał i o to, aby powtórki były tylko wtedy kiedy to konieczne.

Skąd FullRecall wie jak dobrze pamiętasz daną informację? Co jakiś czas będą wyznaczone powtórki materiału (pierwsza powtórka wyznaczona jest w zależności od oceny podanej przy wpisywaniu elementu); podczas powtórek program zaprezentuje Ci pytanie: powinieneś wtedy pomyśleć o odpowiedzi. Po wciśnięciu przycisku "OK" powinna pojawić się prawidłowa odpowiedź. Należy wtedy ocenić jak dobrze pamiętałeś tę informację. Ta ocena (i inne dane, które trzyma FullRecall) posłuży programowi do wyznaczenia terminu następnej powtórki, a także do nauczenia się Twojej pamięci, aby w przyszłości program mógł jeszcze trafniej przewidywać optymalne interwały pomiędzy powtórkami dla Ciebie.

Użycie

Po uruchomieniu FullRecall, po prawej stronie widoczne są przyciski uruchamiające różne tryby nauki.

Elementy wiedzy (pytania-odpowiedzi) można dodawać po przyciśnięciu przycisku "Dodaj". Po przyciśnięciu przycisku "Dodaj": w pierwszym (górnym) polu wpisz pytanie, w drugim (dolnym) wpisz odpowiedź; następnie wybierz ocenę – jak dobrze pamiętałeś ten fakt tuż przed wpisaniem go do FullRecall. Ta ocena będzie miała wpływ na to kiedy będzie miała miejsce następna powtórka. Np. jeśli nie pamiętasz wcale (ocena "Zero"), FullRecall najprawdopodobniej zaprezentuje Ci ten fakt wkrótce (np. jutro lub nawet jeszcze dzisiaj).

Jeśli pamiętasz coś świetnie (wybierz wtedy ocenę 5), FullRecall nie będzie marnować Twojego czasu na powtórki tej informacji w najbliższych dniach, a jeśli po kilkunastu dniach przypomni Ci ten element i znowu okaże się, że pamiętasz go doskonale: element szybko zwiększy swój interwał (tj. odstęp pomiędzy kolejnymi powtórkami w dniach) jeszcze bardziej i będzie coraz rzadziej Ci prezentowany. Natomiast elementy źle oceniane – czyli takie, które ciężko Ci zapamiętać, będą Tobie często przypominane. Po wybraniu oceny, możesz dodać następny fakt (znowu: pytanie i odpowiedź) lub zakończyć wprowadzanie nowych elementów poprzez wciśnięcie przycisku "Koniec". Przyciskiem "Koniec" zawsze kończysz aktualny tryb nauki. W programie istnieją cztery tryby nauki i włącza się je odpowiednimi przyciskami, które pokazują się po prawej stronie tuż po uruchomieniu FullRecall lub przerwaniu aktualnej nauki:

Nazwa przyciskuOpisKiedy przycisk jest widoczny
Naukapowtarzanie wyznaczonych na dzisiaj powtórekwidoczny jeśli są wyznaczone powtórki na dzisiaj
Dodajdodawanie elementów (tj. wpisywanie nowych na bieżąco)zawsze widoczny
Nowedodawanie gotowych elementów z kolejki (w kolejce mogą być np. elementy importowane z innej bazy nauki)widoczny jeśli są elementy w kolejce
Wymuśwymuszanie powtarzania wszystkich elementów, nawet tych które nie są wyznaczone do powtórki na dzisiaj; ta opcja jest przydatna jeśli np. jutro masz egzamin z danego materiałuwidoczny jeśli są elementy w procesie nauki

Przy pierwszym uruchomieniu FullRecall, widoczny może być tylko jeden z czterech przycisków ("Dodaj"), pozostałe będą pojawiać się gdy w bazie nauki będą już jakieś elementy.

Jeśli po wprowadzeniu wielu nowych elementów uruchomisz FullRecall następnego dnia, lub kilka dni później, prawdopodobnie będziesz mieć wyznaczone jakieś powtórki: pojawi się przycisk "Nauka". Po jego przyciśnięciu FullRecall zaprezentuje Ci pytanie: przypomnij sobie odpowiedź. Jeśli będziesz mieć problemy z przypomnieniem: użyj przycisku "Porada". Gdy już sobie przypomnisz odpowiedź (lub poddasz się stwierdzając, że całkiem zapomniałeś), przyciśnij "OK" – FullRecall pokaże Ci prawidłową odpowiedź w całości. Następnie wybierz ocenę – jak dobrze Twoja odpowiedź podana w myślach zgadza się z właśnie odkrytą przez program. Ta ocena (i inne informacje o przeszłych powtórkach tego elementu, które trzyma FullRecall), pozwolą wyznaczyć programowi datę następnej powtórki – dzień, w którym będziesz bliski zapomnienia tej informacji.

Oceny

Jak wybierać oceny? Przy pierwszej prezentacji elementu: wybierz jak dobrze znasz odpowiedź. Jeśli widzisz informację pierwszy raz w życiu i sądzisz, że będą spore problemy z jej zapamiętaniem: wybierz ocenę 0. Natomiast jeśli dany fakt jest Ci już trochę znany lub sądzisz, że zapamiętasz go teraz na co najmniej kilka dni: wybierz odpowiednio wyższą ocenę.

Podobnie przy powtórkach. Lecz tutaj dajesz FullRecall także informacje zwrotną na temat swojej pamięci.

Możliwości FullRecall i odkrywanie ich samemu

FullRecall, w wersji PC, ma wiele rozbudowanych opcji -- wiele z nich jest samo-opisująca się: a jeśli nazwa danej opcji nie mówi jednoznacznie do czego jest dana opcja, wystarczy zwykle nakierować kursor na daną opcję, a po około sekundzie pewnie pojawi się "chmurka" z podpowiedzią (dłuższym opisem danej opcji). Podpowiedzi pojawiają się też w tzw. "Pasku stanu" (znajdującym się na samym dole programu): np. najeżdżając kursorem na przycisk "Nauka" można dowiedzieć się, że przyciśnięcie go prawym przyciskiem myszki pozwala wybrać konkretne kategorie, z których mają być prezentowane powtórki.

Miłej nauki!

© 2003-2023 D.C.