EnglishlogoKrzywe zapominania
Najnowsza wersja: 1.5.3.

FullRecall to program pomagający utrzymać informacje w pamięci długoterminowej. Program używa sztucznej sieci neuronowej, która dopasowuje się do krzywej zapominania użytkownika, aby wyznaczać powtórki na dni, w których dany materiał jest bliski zapomnienia. Dzięki temu uzyskujemy maksimum efektów przy minimum czasu poświęconego na powtórki.

FullRecall używa także aktywnych powtórek – aktywna powtórka ma miejsce, gdy osoba ucząca się sama przypomina sobie informacje (na zadane pytanie) wzmacniając, dzięki temu, ślad pamięciowy. Dzięki opcji "wskazówka" aktywne powtórki wspierane są, w pewnym stopniu, nawet gdy osoba nie pamięta odpowiedzi. Program umożliwia także stopniowe odkrywanie odpowiedzi poprzez wpisywanie jej z klawiatury, co daje natychmiastową informacje zwrotną czy przypomnienie jest właściwe i pomaga aktywować pamięć motoryczną.

W praktyce

FullRecall przechowuje wiedzę w formie par: pytanie-odpowiedź. Program zadaje osobie uczącej się pytania (uprzednio wprowadzone wraz z odpowiedziami), a osoba próbuje sobie przypomnieć odpowiedź. Przy każdym pytaniu, po chwili zastanowienia, wciska przycisk "pokaż mi odpowiedź" ("OK") i wybiera ocenę – jak dobrze pamiętała prawidłową odpowiedź. Ta ocena daje programowi informację zwrotną. FullRecall przechowuje również inne dane – po otrzymaniu aktualnej oceny jest w stanie wyznaczyć następny, przewidywany optymalny termin powtórki danej jednostki wiedzy (tj. pytania-i-odpowiedzi): tj. taki, w którym osoba ucząca się będzie blisko zapomnienia danego elementu, ale jeszcze go nie zapomni. Z FullRecall można zapamiętywać materiał szybko, bez martwienia się o powtórki tego co już zapamiętaliśmy – program zapewnia, że nawet jeśli coś zapomnimy – wkrótce zostanie nam przypomniana dana informacja. FullRecall

FullRecall jest dostępny za darmo

Wybrane możliwości wersji PC


© 2003-2024 D.C.